Drzewa

Raport syntetyczny IPCC wymaga: Musimy teraz przywrócić i chronić nasze ekosystemy leśne!

Zobacz także

António Guterres, sekretarz generalny ONZ, nazywa raport syntetyczny IPCC niczym innym jak „przewodnikiem przetrwania dla ludzkości”.

Znany jako Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu, czyli IPCC, raport został opublikowany w poniedziałek. Raport jest dokumentem końcowym szóstego raportu oceniającego IPCC. Został napisany przez tysiące naukowców z całego świata. I są oni zgodni: Każda tona CO₂, która nie jest produkowana w pierwszej kolejności, stanowi najlepszą ochronę klimatu i zmniejsza ekologiczne, społeczne i ekonomiczne skutki kryzysu klimatycznego. Odpowiedzią na kryzys klimatyczny jest szybka redukcja emisji, ochrona i odbudowa ekosystemów oraz sprawiedliwa globalnie transformacja energetyczna.

Jednak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu uważa za bardzo prawdopodobne, że przed końcem tej dekady lub w następnej przekroczymy wzrost temperatury o 1,5°C w stosunku do czasów przedprzemysłowych. Już teraz ocieplenie wynosi od 1,09°C do 1,20°C.

Raport zawiera silne ostrzeżenie, że każdy wzrost globalnego ocieplenia, nawet niewielki, spowoduje zarówno uruchomienie, jak i wzmocnienie licznych i jednoczesnych zagrożeń. Ale daje też nadzieję. Jeśli teraz zajmiemy się kryzysem klimatycznym, możemy przynajmniej złagodzić jego konsekwencje. „Ten syntetyczny raport podkreśla pilną potrzebę podjęcia bardziej ambitnych działań i pokazuje, że jeśli będziemy działać teraz, nadal możemy zapewnić wszystkim możliwą do życia, zrównoważoną przyszłość” – powiedział Hoesung Lee, przewodniczący IPCC, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wykres przedstawia zmiany temperatury powierzchni ziemi na świecie od 1900 roku i prognozy do 2100 roku, pokazując, jak klimat będzie się zmieniał w ciągu życia trzech reprezentatywnych pokoleń (urodzonych w 1950, 1980 i 2020 roku).
Grafika: IPCC Synthesis Report, str. 7.

Kluczową rolę odgrywają ekosystemy Ziemi, takie jak lasy. W kategorii „ziemia, woda i żywność” zachowanie naturalnych ekosystemów jest wymieniane jako element mający największy wpływ na łagodzenie kryzysu klimatycznego. Po magazynowaniu dwutlenku węgla w rolnictwie, przywracanie ekosystemów leśnych, lub przeciwnie – wylesianie, jest uważane za trzeci czynnik o największym wpływie. Lasy oferują ogromną szansę na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale także na dostosowanie się do skutków kryzysu klimatycznego.

Sprawozdanie podsumowujące IPCC podkreśla również, jak istotna jest współpraca z ludnością tubylczą i społecznościami lokalnymi w zakresie działań adaptacyjnych i łagodzących w lasach i innych ekosystemach. Uznanie ich praw i uwzględnienie ich perspektywy w procesach decyzyjnych ma cenny wpływ na powodzenie takich projektów.

Wykres przedstawia opcje dotyczące działań łagodzących i adaptacyjnych według ich potencjału w różnych systemach.
Grafika: IPCC Synthesis Report, str. 28

Dzięki swojemu holistycznemu, naukowemu podejściu do przywracania i ochrony ekosystemów leśnych, Plant-for-the-Planet wnosi istotny wkład w działania, do których wzywa Międzyrządowy Zespół ds:

W rezerwatach biosfery Balam-kú i Balam-kin na półwyspie Jukatan w Meksyku, dzięki umowie z Ministerstwem Środowiska, chronimy 520 000 hektarów naturalnego ekosystemu przed wyrębem. Wcześniej pracowało tam tylko dwóch rangersów i pięciu pracowników rządowych na obszarze leśnym dwukrotnie większym od Luksemburga.

Aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną i angażować lokalną ludność, Plant-for-the-Planet zapewnia zatrudnienieaby w przyszłości mogli oni żyć z ochrony lasu, a tym samym klimatu, a nie z wyrębu.

Tam, gdzie doszło już do wylesienia, na przykład pod pastwiska dla bydła, przywracamy pierwotny las deszczowy – do lipca tego roku zasadzonych zostanie już 41 gatunków rodzimych drzew. Ponadto Plant-for-the-Planet zasadzi ponad 21,8 mln drzew, głównie na Półwyspie Jukatan i w Volcano Valley w Meksyku.

We współpracy z naukowcami i ekspertami, Plant-for-the-Planet utworzyła Park Badań nad Restytucją, poprzez który prowadzi działalność w zakresie badań i doradztwa w zakresie restytucji lasów. Ważnym punktem zainteresowania jest optymalizacja gęstości sadzenia sadzonek różnych gatunków, z uwzględnieniem różnych warunków glebowych. Na przykład, naukowcy* badają wykorzystanie roślin wiążących azot, aby zmaksymalizować wzrost bez zmniejszania bioróżnorodności lasu. Innym obszarem badań jest odbudowa mikrobiomu gleby leśnej w celu zwiększenia przeżywalności drzew.

Celem Parku Badań nad Restytucją Plant-for-the-Planet jest znalezienie długoterminowych rozwiązań w zakresie restytucji lasów, które wytrzymają wyzwania kryzysu klimatycznego i będą korzystne dla lokalnych społeczności.

Zobacz także

W końcu raport syntetyczny IPCC po raz kolejny wzywa do zrozumienia kryzysu klimatycznego jako tego, czym jest: egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, ludzi, które wciąż możemy łagodzić za pomocą ekosystemów leśnych, ale pierwszym i najważniejszym środkiem do jego rozwiązania jest i pozostaje natychmiastowe wycofanie paliw kopalnych.

Powiązane artykuły
Drzewa

Przycinanie drzew a przycinanie

Zobacz także …
Czytaj artykuł
Drzewa

Apel o przeciwdziałanie pożarom

Zobacz także …
Czytaj artykuł
Drzewa

12 miesięcy do wejścia w życie: Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania

Zobacz także …
Czytaj artykuł
Newsletter
Bądź na bieżąco
Zapisz się na newsletter i otrzymuj nasze posty na skrzynkę mailową.